Korte inhoud van De Hellebaard
Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele

Jaargang I, 2003

Nummer1

Een hellebaard uit Herzele, Luk Beeckmans.
Over de hellebaard die in de slotgracht van de burcht van Herzele werd gevonden.
De eerste deken in Herzele, Julien De Vuyst.
Z.E.H. Emiel De Meester werd op 2 augustus 1912 feestelijk ontvangen in Herzele.
Het archief van het kadaster: een rijke bron voor heemkundig en genealogisch onderzoek, Patrick Goethals.
Historiek en wegwijs in het kadaster.
Borsbeke rond 1860: de Popp-kaart (deel I ), Antoine Fonck.
In dit eerste deel een biografie van de carthograaf Popp en een bespreking van de aanwijzende tabel en de legger.
Pastoor Van Volxem verbannen, Julien De Vuyst.
Over de pastoor van Sint-Lievens-Esse die in 1798 werd verbannen naar Cayenne.

Nummer 2

Oude Hillegemse hoevenamen, Patrick Goethals.
Inleiding van een reeks artikels over de Hillegemse boerderijen.
Inkomsten van kerken en pastoriën eind 18de eeuw, Julien De Vuyst.
Na een algemene inleiding worden de inkomsten van Steenhuize ten tijde van pastoor Sophie uitgepluisd.
Vijzen en … afgeleide uitdrukkingen gehoord in onze gemeente, Marcel Van Daele.
Het dialect van Steenhuize kent het werkwoord vijzen nog. Betekenis en oorsprong.
Borsbeke rond 1860: de Popp-kaart (deel II ), Antoine Fonck.
Tweede deel handelend over de wegen, de bewoning en de toponymie van Borsbeke.
Vroege menselijke aanwezigheid in Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans.
Kijk op de vondst van een stenen artefact uit het begin van de  jongste ijstijd.
 

Nummer 3

 

Herbergen in de heerlijkheid Ressegem – Borsbeke (1779), Geert Goossens.
Over de herbergen in Ressegem en Borsbeke en een herbergruzie op 24 mei 1778 in Borsbeke.
Inkomsten van kerken en pastoriën eind 18de eeuw (deel II ), Julien De Vuyst.
Tweede deel in deze artikelenreeks: Ressegem ten tijde van pastoor van den Borre.

Constant Duvillers, alias meester Lieven (1803-1885), Gabriël Redant.
Een Vlaamse voorvechter als dorpspastoor in Woubrechtegem.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel II ), Patrick Goethals.
Bijdrage over het hof ten Dale, hoeve gelegen aan de Provincieweg.
Een recente vondst, Luk Beeckmans, Guy De Mulder en Luc Van Durme.
Sporen van Gallo-Romeinse aanwezigheid in Sint-Lievens-Esse.

Nummer 4

Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19de eeuw (deel I ), Julien De Vuyst.
Algemene inleiding waarin het ontstaan van de schoolstrijd wordt toegelicht.
Herbergen in de heerlijkheid Herzele (1779), Geert Goossens.
In dit tweede deel worden de herbergen van Herzele behandeld.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel III ), Patrick Goethals.
Over het hof ten Berge op de wijk “den Briel”.
Grondgebonden? Dirk Van Melkebeke.
Het grondgebruik en grondbezit van de Van Melkebekes in Ressegem (vooral 19de eeuw).
Een hardstenen bijltje uit Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Over bijltje dat zich in de universiteit van Gent bevindt.

 

Jaargang II, 2004

Nummer 1

Herbergen te Woubrechtegem en te Sint-Antelinks (1779), Geert Goossens.
Derde deel in de reeks over drankgelegenheden eind 18de eeuw.
Borsbeke omstreeks 1830, Antoine Fonck.
Een beschrijving van Borsbeke volgens Philippe Vandermaelen (1795-1869).
Het Hof ter Erpen te Sint-Lievens-Esse, Patrick Goethals.
Oude pachthoeve gelegen aan de Arestraat, in het grensgebied van Herzele en            Sint-Lievens-Esse.
Drie gepolijste bijlen uit Herzele, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Sporen van een vroege sedentaire aanwezigheid in Herzele.
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19de eeuw (deel II ), Julien De Vuyst.
Gevolgen van de wet Van Humbeeck (1879) in Sint-Antelinks, Borsbeke en Hillegem.

Nummer 2

Julien Haelterman, een oud-wielerglorie uit Herzele. Julien De Vuyst, André Wijnendaele en Antoine Fonck.
Over de rijke wielerloopbaan van deze Herzeelse beroepsrenner.
De Popp-kaart van 1860 (deel III ), Antoine Fonck.
Over de bossen in Borsbeke.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel IV ), Patrick Goethals.
Hoevenamen verwijzend naar een persoonsnaam: Wuytens, Castelens, Van Achter en Roekskes.
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19de eeuw (deel III ), Julien De Vuyst.
Een getuigenis van Jozef Mertens, onderwijzer van de gemeenteschool van Herzele.

Nummer 3

De bijenhuisjes van de familie Van Den Bossche in Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans.
Twee feeërieke gebouwtjes in de weide achter de brouwerij.
De familienamen van de hellebaardleden, Lien en Geert Goossens.
Oorsprong en betekenis van onze familienamen.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel V ), Patrick Goethals.
Het Wolvenhof…en enkele van zijn bewoners.

Nummer 4

De pastorieën van Woubrechtegem, Georges L. Souffreau.
Van een eerste vermelding in 1569 tot de opruststelling van pastoor Van Gemert in 2003.
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19de eeuw (deel IV ), Julien De Vuyst.
Een getuigenis van Feliciaan Van Der Schueren, onderwijzer van de gemeenteschool van Sint-Lievens-Esse.
Twee neolitische bijltjes in Sint-Antelinks, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Vondsten langs de Kamstraat en op het Rijsveld in de jaren ’70.

 

Jaargang III, 2005

Nummer 1

Enkele gegevens over de familie d’Hane-Steenhuyse, tevens in verband gebracht met de kerk van Steenhuize, Marc Van Den Berghe.
Over Jean-Baptiste (1757-1826) en Louis-Emmanuel (1788-1861) d’Hane-Steenhuyse.
Van bier tot likeur bij Columbia te Borsbeke, Julien De Vuyst.
Over de likeurstokerij gesticht door Victor Laureys in 1923.
Een nieuwjaarsavond in het geheugen gegrift (deel I), Patrick Goethals.
Een vliegende bom op de wijk den Briel te Hillegem (1 januari 1945).
Het lied van Herzele, Denise De Moor.
Sa vrienden die hier staan, wil eens mee naar Herzele toegaan…
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19de eeuw (deel IV en slot), Julien De Vuyst.
De gebeurtenissen te Woubrechtegem.

 

Nummer 2

Borsbeke in het jaar 1849, in tijden van cholera, Geert Goossens.
Tussen 21 augustus en 16 september 1849 stierven 33 Borsbekenaren hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van een cholera-epidemie.
De Sint-Apolloniakapel te Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans en Marcel Cock.
Sokkelkapel op de hoek van de Hogeweg met de Winkelstraat.
Een gesprek met historicus Jan Mertens uit Ressegem.
Gesprek over de samenwerking tussen historici en heemkundigen.

Nummer 3

De Prinsenmolen te Steenhuize Ten Doorn (1476-1927), H.J.Herpelinck.
Deze staakmolen stond aan de Bergstraat.
Lemarois, een generaal uit het keizerlijk leger van Napoleon, Gabriël Redant.
Lemarois als grootgrondbezitter in Woubrechtegem rond 1859 (met kaart).
Tijdsbeeld, Antoine Fonck.
Over een artikel uit De Boerin dd. mei 1910.
Kerkdiefstallen, Julien De Vuyst.
Diefstallen te Herzele, Sint-Antelinks en Ressegem eind 19de eeuw.

Nummer 4

Heilige zendingen, Julien De Vuyst.
In Herzele, Ressegem, Sint-Antelinks en Hillegem, begin 20ste eeuw.
Een soldatenliedje na de wapenstilstand van WO I, Denise De Moor.
De Keizer van Duitschland.
Herzele rond 1860: de Popp-kaart en kadastrale legger, Antoine Fonck.
Eigenaars, huizen en beroepen.
Romeinse munten in Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans.
Geldstukken uit de tweede eeuw gevonden langs de Pardassenhoek.

 

Jaargang IV, 2006

Nummer 1

Twee grafstenen met vanitas-symbolen in de kerk van Borsbeke, Geert Goossens.
Onderpastoor A. Van Der Schueren + 6-4-1718 en pastoor J-B De Smet + 8-2-1782.
Het meisje en de groene poort, Gabriël Redant en Denise De Moor.
Erika Philips kwam na WO II bij een pleeggezin, de familie De Clippel, in Herzele terecht.
Een nieuwjaarsavond in het geheugen gegrift (deel II), Patrick Goethals.
Interviews met slachtoffer en getuigen van het drama.
Twee vrouwelijke marktzangers van Steenhuize, Julien De Vuyst.
Francisca Rolans (Roelands?) en Judoca van Waeyenberge rond 1810.

Nummer 2

Een 15de-eeuws schaaltje in Spaans-Moorse majolica uit de burcht van Herzele, Luk Beeckmans.
Ingezameld tijdens de restauratiewerken in de jaren ’70.
Dief te Steenhuize was niet van Sint-Antelinks, Julien De Vuyst.
Uit de Denderbode van januari 1859.
Jubileumfeesten voor de onafhankelijkheid van België, Julien De Vuyst.
In Herzele, Sint-Lievens-Esse en Borsbeke.
Het wapenschild op het hof Van Der Donck te Sint-Lievens-Esse, Patrick Goethals.
Vindplaats, voorstelling en oorsprong.
Traag gaan de brieven in Steenhuize, Julien De Vuyst.
Over de postbedeling midden 19de eeuw.
Francisca Rolans en Judoca van Waeyenberge, twee marktzangeressen begin 19de eeuw, Julien De Vuyst.
Publicatie van een vierde lied.
Een verzameling 19de eeuwse dankprentjes, Antoine Fonck.
Afkomstig van de adellijke familie du Parc uit Herzele.
Kantwerkers of “striekwerksters” in Borsbeke in 1911, Antoine Fonck.
Over Justine Baeten.

Nummer 3

Grove herstellingswerken aan de parochiale kerk Sint-Antonius-abt te Borsbeke, Ph. Depotter.
Verslag van de restauratiewerken.
Tegen quat vier pest en menigh ander pyn, de verering van Sint-Antoon mee zijn verksken in Borsbeke, Geert Goossens.
De geschiedenis van de bedevaart en de verering van de patroonheilige.
Het parochiale leven in Borsbeke eind 19de eeuw, Antoine Fonck.
Boek van pastoor Liebaut (van 27-10-1889 tot 29-09-1894).
Kerkdiefstal te Borsbeke verijdeld, Julien De Vuyst.
Uit de Beiaard van 28 oktober 1911.

Nummer 4

Politieke figuren van Groot-Herzele, Julien De Vuyst.
Baron Theophile Van de Woestyne van Herzele.
Verkiezingskoorts te Herzele anderhalve eeuw geleden, Julien de Vuyst.
Lezersbrieven van een zekere Dooreman, Sint-Rochus Herzele.
Op weg naar Cotthem, Patrick Goethals.
Verslag van de wandeling dd. 9 juli 2006, met wandelkaart.
Het hof te Raeckhaut, een verdwenen mysterieuze hoeve op het grondgebied van Ressegem, Gabriël Redant.
Waar was deze historische hoeve gelegen?
Onderwijspropaganda te Sint-Lievens-Esse in de 19de eeuw, Julien De Vuyst.
Over de zondagschool halfweg de 19de eeuw.

Jaargang V, 2007

Nummer 1

De  Sint-Cornliuskapel in Sint-Antelinks, Willy Roggeman.
Ligging en bouwgeschiedenis.
Vechtpartij met fatale afloop in de herberg Sint-Antonius te Borsbeke in het jaar 1773, Geert Goossens.
Het slachtoffer was Lieven Moreels, de daders dronken jongelui uit Herzele en Hillegem.
Neolitische sporen op het Essenbos te Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Ontdekt in het kader van archeologische terreinprospecties in de jaren 1980/81.
Uit welke periode dateert het kasteel van Woubrechtegem? Gabriël Redant.
Het vroegere kasteel de Waepenaert is gelegen aan de Kasteelstraat.
Het wapenschild op de achtergevel van de Hillegemse pastorie, Patrick Goethals.
Wapenschild van Ph. Standaert, abt van de Sint-Pietersabdij van 1730 tot 1759.

Nummer 2

Livinus, Patrick Goethals.
Over Livinus aan de hand van het oudste geschreven Livinusverhaal in de streektaal.
De heilige Livinus, Julien De Vuyst.
Over oude publicaties en over de Livinusfeesten van 1857 en 1907.
Het orgel van de Sint-Martinuskerk te Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
Een contract tussen pastoor Van Volcxem en zijn jonge koster.
Jan baptist De Koker, Julien De Vuyst.
Koperslager, veldwachter, ontvanger en dichter te Sint-Lievens-Esse (1841-1926).

Nummer 3

Oud-strijder Urbain De Wannemacker, Antoine Fonck.
Over de 18-daagse veldtocht en over zijn wedervaren als krijgsgevangene.
Jean-Baptist De Koker, Julien De Vuyst.
Veldwachter en ontvanger te Sint-Lievens-Esse (vervolg).
De ligging van het Goed en Hof te Campene te Borsbeke aan de hand van oude kaarten en documenten, Gabriël Redant.
Van 1441 tot 1797.
Wanneer stierf Livinus de marteldood, Patrick Goethals.
Was het in het jaar 633 of 657?

Nummer 4

De kalvaar van Steenhuize, Luk Beeckmans.
De geschiedenis van de kapel vanaf 1765, met aandacht voor restauratiedossier.
Eugène Van Buggenhout en Hilda Den Tandt, Gabriël Redant.
Het levensverhaal van twee uitgeweken streekgenoten in Canada.
Herzele tijdens de woelige jaren 1706-1713, Ernest Van de Sijpe.
Over de oorlogskosten tijdens de Spaanse Successieoorlog.