Korte inhoud van De Hellebaard
Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele

Jaargang VI, 2008

Nummer1

Een eeuw geleden raasde de buurttram door Herzele, Julien De Vuyst.
Over het traject tussen Borsbeke en Steenhuize-Wijnhuize.
Oude Hillegemse hoeves: het hof de Meijerije, Patrick Goethals.
Van vanden Zype’s hof tot hof de Meijerije.
Herzele: handelszaken in de Peperstraat (van 1920 tot nu), Denise De Moor.
Handelszaken, uitbaters, bijnamen.
Het klooster te Ressegem, Julien De Vuyst.
Over school en klooster van de zusters Franciscanessen van Crombeen (1880-1973).
Briefschrijvers aan het woord, Julien De Vuyst.
Een briefschrijver uit Sint-Lievens-Esse in De Denderbode van 1848.

 

Nummer 2

Een afschrift van een 15de eeuwse akte met betrekking tot de kerk van Steenhuize, Luc Van Durme en Luk Beeckmans.
Betreffende een schenking van een kapelnij, gedateerd op 11 juli1442.
Verborgen wapens uit Borsbeke, Luk Beeckmans en Gabriël Redant.
Een schoudervuurwapen en vier bajonetten.
Het gemeentelijk onderwijs in Borsbeke in de 19de eeuw, Geert Goossens.
Aantekeningen op basis van de notulen van de gemeenteraad.
Gietijzeren grafkruisen in Herzele – Hillegem, Julien De Vuyst.
Historisch erfgoed dat niet zou mogen verloren gaan.
Twee publicaties (1929) van volkskundige Cyriel De Vuyst, Gabriël Redant.
Over ‘de Wal’ in Ressegem en ‘het O.L.Vrouwkapelleken van den Beekkant’ te Herzele.

Nummer 3

Café ’t Sterreken onder de slopershamer, Gabriël Redant.
Terugblik op een bekend Woubrechtegems volkscafé, gelegen aan de toenmalige Herzelestraat.
Een Gallo-Romeinse site te Sint-Antelinks, Luk Beeckmans.
Op de vindplaats, gelegen langs de Beverstraat, werd Gallo-Romeins bouwpuin aangetroffen.
Een 18de eeuwse verkoopsovereenkomst van het hof ter Middelerpen uit Woubrechtegem, Luk Beeckmans en Georges Souffreau.
Over de verkoopsovereenkomst tussen burggraaf Pieter de Vooght en Antonius Ludovicus de Waepenaert van 19 augustus 1762.
Nard Klodde, straatmuzikant en leurder uit Steenhuize–Wijnhuize, Patrick Goethals.
Over Bernard Desmet, een vergeten volksfiguur.
Gedenkbord notarieel eeuwfeest – notarissen De Vuyst (1896), Antoine Fonck.
Wie weet iets meer over het afgebeelde gebouwtje aan de kerk van Borsbeke?
Het rijke Vlaamse wielerleven: Etienne Sonck, Antoine Fonck (auteur).
Wielerkampioen uit Herzele in de jaren ’60.

Nummer 4

Negentig jaar geleden eindigde de eerste wereldoorlog, Patrick Goethals.
Inleiding bij tijdschrift dat volledig aan WO I is gewijd.
WO I – verhalen uit Woubrechtegem, Gabriël Redant.
Over Alice Van Wijnendaele, Benjamin De Decker, Emiel Van Keymeulen, Gustaaf Vijverman e.a.
Essenaar Jules De Koker oorlogsinvalide WO I, Gabriël Redant.
De briefwisseling tussen Jules en het thuisfront.
Evarist De Meerleer – Borsbeke tijdens WO I, Antoine Fonck.
Over o.m. de vliegende maandag.
De Hollanders, Antoine Fonck.
Borsbeekse geïnterneerde militairen in Nederland.
Ook Ressegem eerde zijn gesneuvelden.
Bidprentje van de 10 gesneuvelden.
Werk ter aandenken van den Belgischen Soldaat, Antoine Fonck.
Over de Eerelijst der Soldaten van Geeraardsbergen en omliggende

Jaargang VII, 2009

Nummer 1

De veldwachters van Borsbeke, van Jean-Baptiste Dubois tot Kamiel Scheerlinck,
Geert Goossens (auteur).
Maar ook over Pieter De Backer, Francies Ronsse, Charles-Louis Goossens, Francies Goossens en Petrus De Vuyst.
Tijdsbeeld, Antoine Fonck.
Een beeld van het leven op het platteland aan de hand van twee artikels uit De Boerin (1911 en 1929).
Hoe de Ledebergstraat te Hillegem aan haar naam kwam, Patrick Goethals.
Waarom het gemeentebestuur de naam Ledebergstraat verkoos in plaats van Bogtstraat.
Reglement op de broodzetting te Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
Met foto van stempelkussen van bakker Ghislain De Vuyst.
Reactie op een artikel uit ons vorig nummer, André Valentijn.
Over Omer Van Reepingen en Alfons Van Melkebeke, gesneuvelden WO I (Ressegem).

Nummer 2

Verdeling en liquidatie van “Van Peteghem’s hof”, Julien De Vuyst.
Te Sint-Lievens-Esse in de 18de eeuw, met kaart met plaatsnamen.
De gezinsreconstructie van Borsbeke (1600-1900), Geert Goossens.
Over de bronnen en de behandelde periode van dit standaardwerk voor de lokale geschiedenis.
De monumentale grafzerk van de familie De Cock op het oud kerkhof te Hillegem, Patrick Goethals.
Met een lijntekening van het grafmonument.
De Gallo-Romeinse villa van Steenhuize – Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Ligging (topografisch en bodemkundig) en bredere context.
Hongaarse vluchtelingen in Borsbeke in de jaren ’20, Antoine Fonck.
Over de kinderen Frans Papp en Ilona Kaluza die in Borsbeekse gezinnen werden opgevangen.
Amadee Suenaert priester-dichter en pastoor van Ressegem, André Valentijn.
In memoriam van bestuurslid van onze heemkundige kring.

Nummer 3

De laatste “gendarme” vertelt over de Rijkswachtkazerne van Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Michel Crusenaire was rijkswachter in Steenhuize tot de sluiting van de kazerne in 1977.
Het leven in Ressegem tijdens de Duitse bezetting in W.O.II, André Valentijn.
Enkele oudere Ressegemnaren halen herinneringen uit de oorlogsjaren op.
Brandstichting in de schuur van de pastorie te Sint-Antelinks op 26 oktober 1740, Julien De Vuyst.
Aan de hand van de informatie preparatoire  door burgemeester en schepenen.

Nummer 4

Monumenten voor de doden – funerair erfgoed uit Steenhuize – Wijnhuize, Luk Beeckmans.
De oude grafstenen op het kerkhof rond de parochiekerk van Steenhuize.
Hongerbestrijding in het midden van de 19de eeuw te Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
In 1847 toen Auguste Van Den Bossche burgemeester was.
Herzeelse patriotten tijdens de Brabantse Omwenteling, Julien De Vuyst.
o.m. over de Sint-Jorisgilde van Herzele.
De vrije Sint- Mauritius bibliotheek van Ressegem, Andre Valentijn.
Van 1942 tot 1980.
Tijdsbeeld: een beeld van Borsbeke maart-april ’45, Antoine Fonck.
Drie brieven van Stephanie Hanssens (°1888).

Jaargang VIII, 2010 

Nummer 1

De eerste landbouwers in Sint-Antelinks, Luk Beeckmans.
Een midden – neolithische site op de Ransbeekkouter.
Jan Baptista Vidts uit Herzele zocht zekerheid na de dood, Julien De Vuyst.
Zijn testament werd op 14 november 1794 opgemaakt.

Tijdsbeeld: strooibriefje sportparade 1953 in Herzele, Antoine Fonck.
Op 24 november 1953 in Cinema Rex met o.a. Rupske Lauwers.
Bekende zwerver en landlopers in Ressegem en omstreken, André Valentijn en John Van Impe.
Vooral over Leo De Windt (° 11-04-1873, + 24-01-1940).
Moordpartij door Franse soldaten op het kerkhof van Hillegem in de zomer van 1697, Patrick Goethals.
De slachtoffers waren Joannes De Meyer, Judocus De Wandel, Livinus Temmerman, Judocus Vits en Joannes Van Melckebeke.

Nummer 2

Twee honderdjarigen in Ressegem, André Valentijn.
Over Maria Haesaert en Alma Van Liedekerke.
IJskelders in Herzele - stille getuigen uit een mondain verleden, Luk Beeckmans en Gabriël Redant.
In Herzele, Steenhuize – Wijnhuize en Borsbeke.
Simonne Goessens - een zangeres uit Herzele, Antoine Fonck.
Over Simonne Goessens ° 10 januari 1935, + 8 februari 1958.
Ook Herzele had zijn oorlogsbelevenissen, Denise De Moor.
Twee gebeurtenissen uit 1940.
Herzelenaars in het leger van de erfenisoorlog, Julien De Vuyst.
In 1747 waren de vrijwilligers Pieter Van Den Doorent, Carolus Coppens en Judocus Beerens.
Een vergeelde foto uit 1911 – een verhaal over Franschmans en wielerliefhebbers – in Borsbeke en Domont, Geert Goossens.
Over de kozijns Pierre Hutsebaut en Alfons Goossens.

Nummer 3

Vreugd en Eendracht, Luk Beeckmans.
De fanfare van Steenhuize – Wijnhuize van de zolder gehaald.
Inventarisatie van het modern kerkarchief in de parochies van Herzele, Luk Beeckmans.
Tijdsbeeld: zangcrochets en bonte avonden, Antoine Fonck.
In Sint-Antelinks en Herzele, in de jaren’50.
Constant Remes, een 19de eeuwse pastoor in Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
Pastoor te Esse van 1833 tot 1882.
Eddy Ruyssinck en zijn circusmuseum Paradiso in Ressegem, André Valentijn.

Nummer 4

Oktober 2010: Borsbeke 1000 jaar, Antoine Fonck en Geert Goossens.
De eerste vermelding van de Borsbeke, Bursbeka, in een schenkingsakte van de Sint-Pietersabdij van Gent.

De parochiezaal “Sint – Katharina” te Steenhuize – Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Vanaf haar oprichting in 1931.

Pater Eventius, pastoor van Woubrechtegem, Julien De Vuyst.
Arnold van Gemert was er pastoor van 1993 tot 2003.

De grafstenen in de voorgevel van de Sint-Martinuskerk te Sint-Lievens-Esse, H.J. Herpelinck.
Over de nog bestaande 17de en 18de eeuwse grafstenen.

Kaarten vertellen een verhaal “ de bewoningsgeschiedenis van de Dries te Hillegem”, Patrick Goethals.
Deel 1, met o.a. een afbeelding van een fragment uit de figuratieve kaart van de heerlijkheid van Hillegem van 1675.

 

 

Jaargang IX, 2011
 

Nummer 1

Wielrenner Marcel Boumon uit Sint-Antelinks, Paul Broodcoorens
Belgisch wegkampioen der liefhebbers
Wielersport tijdens de tweede wereldoorlog, Antoine Fonck
De oorlog had zijn invloed op de wielersport
Kaarten vertellen een verhaal (deel 2),
De bewoningsgeschiedenis van de Dries te Hillegem, Patrick Goethals
Kadasterplannen vertellen hun verhaal
Tijdsbeeld: Woubrechtegem in de jaren ’50, Stijn Huylebrouck
Gedicht van iemand met heimwee naar zijn geboortedorp
De verering tot de H. Franciscus-Xaverius, Julien De Vuyst
Over broeder- en genootschappen

Deze uitgave bevat een speciaal kleurenkatern over
“De kastelen in Herzele” deel I: De Motte van Ressegem,
Sam De Decker en Luc Beeckmans
In Herzele werd in ieder tijdperk wel een kasteel gebouwd en Herzele kan zich hierdoor gerust “Kastelengemeente” noemen.

Nummer 2   
Themanummer armoede en sociale wantoestanden in Herzele (19de en 20ste eeuw)

Arm Vlaanderen te Woubrechtegem, Georges Souffreau.
De toestand in de periode 1830 – 1910.
Borsbeke tijdens de crisisjaren in het midden van de 19de eeuw, Geert Goossens.
Uit de verslagen van het bureel van weldadigheid en de gemeenteraad.
Borsbeke in de 19de eeuw, Antoine Fonck.
Wat leren ons de registers van de burgerlijke stand?
Seizoenarbeiders en hun sociale organisaties in Herzele, Julien De Vuyst.
Over de Franschmans in onze gemeenten, met foto’s.
Een oud – seizoenarbeider uit Woubrechtegem vertelt, Gabriël Redant.
Lucien De Bosschere vertelt zijn wedervaren.
De cholera – epidemie te Herzele in 1854, Patrick Goethals.
Een dramatische periode in de geschiedenis van Herzele, met lijst van de slachtoffers.

Nummer 3

Het 18de-eeuwse burgerhuis van de familie Jacobus Van Den Bossche – Cauwel te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Burgerhuis in laatclassicistische stijl, gebouwd in 1775.
Twee sterke sociale vrouwen van Woubrechtegem, Chris Borloo.
Over Marie Hortensia van der Linden (° 1 november 1878) en Susanna Van den Driessche (° 18 maart 1920).
Straatschouwing in Herzele in 1736, Julien De Vuyst.
Met verklaring van de plaatsnamen.
De verering van de H. Franciscus-Xaverius (2), Julien De Vuyst.
In Borsbeke, Ressegem en Steenhuize (vervolg van IX, nr.1).
De kajotters en kajotsters (K.A.J.) van Ressegem, Andre Valentijn.
Met o.a. notities uit het kampboek van Albert Buyle.

Nummer 4

Een vergeten economie: de middeleeuwse slotgracht van de burcht van Herzele en de vijvers van de heerlijkheid als kweekplaats voor karpers, Luk Beeckmans en Georges Souffreau.
Met een vroegste vermelding in de domeinrekeningen van 1386.

De pastorij van Woubrechtegem (1792 – 1793), Dr. Jaak Peersman.
Enig bouwwerk van abt Jan Pameleirre.

De eucharistische kruistochters van Ressegem, Andre Valentijn.
Met groepfoto’s uit 1932 en 1933.

100 jaar geleden in Borsbeke: een liberale lezersbrief met kritiek op de plaatselijke boerinnenbond en het gemeentebestuur,  Geert Goossens.
Met achtergrondinformatie over de boerinnenbond en de gemeenteraadsverkiezingen.

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Hillegem (1880-1930), Julien De Vuyst.
Deel I, van 1868 tot 1885.

Jaargang X, 2012

Nummer 1

Sint-Antelinks, een centrum van Milan-naaldkant, André Wijnendaele, Luk Beeckmans en John Van Impe.
Over de firma Bogaert-De Bodt en de naaldkant.

Albert De Luyck: de laatste veldwachter van Ressegem, Andre Valentijn.
Albert was veldwachter van 1950 tot 1979.

Toneel in Steenhuize, Julien De Vuyst.
Op 24 mei 1770 werd er een historisch toneelstuk opgevoerd.

Steppe’s hof, een omwalde hoeve te Borsbeke, Georges Souffreau.
De bewonersgeschiedenis van 1518 tot heden.

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Hillegem (1860-1913), Julien De Vuyst.
Deel II, van 1888 tot 1913.

Nummer 2

De walvissers uit Ressegem, Andre Valentijn.
Vissersclub gelegen aan de motte van Ressegem.

Kant uit Woubrechtegem voor de Koninklijke familie, Chris Borloo.
Met veel foto’s, o.a. van het bruidskleed van prinses Josephine Charlotte.

Julien De Spiegeleer, de laatste stationschef van Herzele, Andre Valentijn.
Stationschef van 1964 tot 1986.

Het “kasteeltje” in de Holmanstraat te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Over de bouwheer, de bewoners en de architectuur.

De vooroorlogse klokken van Steenhuize-Wijnhuize luiden opnieuw, Luk Beeckmans.
De vondst van een 78-toerenplaat met het klokkengelui van weleer.

Borsbeke en de wet op de onderstandswoonst, Geert Goossens.
Ook over Mistinguett, de wereldberoemde actrice en chansonzangeres.

Nummer 3

Een lemen woonstalhuis langs de Tolstraat te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Over het laatste overgebleven vakwerkhuis in Steenhuize.

Borsbeke 27 mei 1940, John Van Impe en Antoine Fonck.
Commentaar bij een merkwaardige oorlogsfoto.

Tijdsbeeld, John Van Impe, Antoine Fonck en Chris Borloo.
Een interview met Lucienne Coppens uit Borsbeke over haar kinderjaren.
Herinneringen over de schooltijd in het klooster van Woubrechtegem in de jaren ’50.
  
Irena Killemaes, juffrouw in het Vrije Basisonderwijs, Andre Valentijn.
Onderwijzeres te Ressegem van 1938 tot 1944.

Deze uitgave bevat een speciaal kleurenkatern over
“De kastelen in Herzele” deel II: De Burcht van Herzele,
Luc Beeckmans
- Georges Souffreau - Ignace Van der Kelen
In Herzele werd in ieder tijdperk wel een kasteel gebouwd en Herzele kan zich hierdoor gerust “Kastelengemeente” noemen.

Nummer 4

Viering 10 jaar heemkundige kring De Hellebaard.
Verslag met foto’s van het feestweekend van 8 en 9 september 2012.

Gidsen op de archeologische site van Sagalassos, Antoine Fonck en Luk Beeckmans.
Luk Beeckmans gidste er tijdens de zomer van 2012.

De korsetschool en de korsetindustrie in Herzele, Chris Borloo.
De geschiedenis begint al in 1858.

De inboedelbeschrijving van het kasteel van Steenhuize op het einde van de 18de eeuw, Julien De Vuyst.
De inboedelbeschrijving van 3 januari 1793, na plundering door Franse soldaten.

Ressegem: een dode en een zwaargewonde bij de treinramp te
Sint-Katharina-Lombeek in 1953, Andre Valentijn.
Het dodelijk slachtoffer was Eliane Buyle.

Tijdsbeeld, Antoine Fonck.
Met o.a. een foto uit Borsbeke in de jaren ’30.

Testament van Joanna Van Geyt uit Herzele, Julien De Vuyst.
Joanna werd geboren te Herzele op 30 mei 1718 en maakte haar testament op in de zomer van 1784.

Een knikker- of kogelfles, Luk Beeckmans.
Een herbruikbare fles die werd gefabriceerd tot 1930.

 

 

Gratis proefnummer

Geïnteresseerden kunnen éénmalig een gratis proefnummer aanvragen via ons e-mail adres: verzend@dehellebaard.be . Wij zenden slechts één willekeurig nummer per persoon.